Waarom veilig mailen?

Afgelopen jaar zijn er bijna 27.000 datalekken gemeld, dit was een stijging van bijna 30% ten opzichte van het jaar daarvoor. Van alle datalekken betreft 66% het verzenden van gegevens naar de verkeerde persoon.

Een datalek kan eigenlijk niet meer in 2021. Natuurlijk kan het voorkomen dat er iets mis gaat met de software die je gebruikt, dat je het slachtoffer bent van een aanval, of dat verzonden e-mail in verkeerde handen valt. Maar ook dan kan jij er voor zorgen dat jij in controle blijft, zelfs als de bijlage uit een e-mail gedownload is.

Het beveiligd versturen van data en e-mails is in 2021 geen omslachtige methode meer, die extra veel tijd kost, maar eerder een verplichting naar de mensen met wie jij werkt. Zorg ervoor data jouw data, van jou blijft en dat persoonsgegevens niet de verkeerde handen valt.

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) schrijft zelfs dat als er data uitlekt die versleuteld is, waarbij de sleutel niet gecompromitteerd is, er geen melding gemaakt hoeft te worden van het datalek bij de de AP en de betrokkenen. Hiermee is het risico op een boete, of nog belangrijker, imagoschade tevens verkleind of zelfs vermeden.

Blijf in controle!

Met de QuiverMail Outlook plug-in mail je met iedereen veilig en versleuteld terwijl je altijd controle behoudt. Met Quiver kan je een verkeerd verzonden e-mail realtime terugtrekken en de toegang ertoe blokkeren. Zelfs wanneer de e-mail en eventuele bijlagen al gedownload zijn. Ook ontvangers die geen QuiverMail hebben, kunnen na een minimale inspanning versleuteld reageren op jouw bericht.