Veilig mailen met Microsoft Outlook is nu mogelijk!

Afgelopen jaar zijn er bijna 27.000 datalekken gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit was een stijging van bijna 30% ten opzichte van het jaar daarvoor. Van alle datalekken betreft 66% het verzenden van gegevens naar de verkeerde persoon. Met de huidige situatie waarin er veel vaker thuis gewerkt wordt zal dit alleen nog maar toenemen. Bestaande beveiligd mailen applicaties worden vaak ingewikkeld en tijdrovend bevonden en hierdoor te weinig gebruikt.

Quiver komt nu met de oplossing: QuiverMail. QuiverMail maakt het eenvoudig om versleuteld te mailen met slechts 1 extra muisklik. Fluitje van een ‘Send’ dus! Daarnaast kun je met QuiverMail altijd een verkeerd verzonden e-mail live terugtrekken en de inzage blokkeren. Zelfs wanneer de e-mail en eventuele bijlagen al gedownload zijn.

QuiverMail versleutelt jouw e-mail direct vanaf het moment dat je op ‘Send’ drukt waarna de ontvanger het bericht direct in de inbox ontvangt. Wanneer de ontvanger ook QuiverMail heeft geïnstalleerd, dan kan het bericht zelfs direct gelezen worden in Outlook. Ontvangers die geen QuiverMail hebben, kunnen na een minimale inspanning versleuteld reageren op jouw bericht.

Werk je in de zorg? Dan voldoen je met QuiverMail meer dan alleen de huidige NTA 7516 norm.

Met de QuiverMail Outlook plug-in mail je met iedereen veilig en versleuteld terwijl je altijd controle behoud. Met Quiver kan je een verkeerd verzonden e-mail live terugtrekken, blokkeren van toegang. Zelfs wanneer de e-mail en bijlagen al gedownload zijn. Ook ontvangers die geen QuiverMail hebben, kunnen na een minimale inspanning versleuteld reageren op jouw bericht.