Indentiteit

De besloten vennootschap Quiver B.V., hierna ‘Quiver’ bezoekadres: Herikerbergweg 280, 1101 CT Amsterdam
T +(31) 20 2444676
info@quivercloud.com
www.quivercloud.com

Inleiding

Wij respecteren uw privacy en verwerken uw persoonlijke gegevens voor het doel waarvoor u deze heeft verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG). Dit betekent dat uw gegevens veilig zijn bij ons en wij daar netjes mee omgaan. In deze privacyverklaring leggen wij uit waarom en op welke manier Quiver gegevens verzamelt, gebruikt en bewaart.

Als u vragen hebt, of wilt weten wat wij precies van u bijhouden, neem dan contact op met ons.

Registratie /aankoop bestelling/afsluiten abonnement

Wanneer u zich bij ons registreert, een bestelling plaatst of een abonnement afsluit, vragen wij uw persoonsgegevens zoals uw NAW-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer en IP-adres. Om de bestelling/afsluiting volledig af te ronden ontvangen wij informatie over uw betaling van uw bank. Deze hebben wij nodig ter uitvoering van de overeenkomst die u met ons (wenst te) sluit(en). Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is in het kader van het doel waarvoor ze verzameld zijn. Op grond van de wet moeten wij de gegevens gerelateerd aan je bestelling tenminste 7 jaar bewaren.

Nieuwsbrief

U ontvang onze nieuwsbrief indien u een klant van ons bent, u zich via onze website hebt geabonneerd op onze nieuwsbrief of indien hier u ons op een andere wijze expliciet heeft verzocht om de nieuwsbrief te ontvangen. Quiver verwerkt daartoe enkel uw e-mailadres. Quiver heeft enerzijds een gerechtvaardigd belang bij het verzenden van de nieuwsbrief, te weten een marketingbelang, en anderzijds is het verzenden van de nieuwsbrief gebaseerd op toestemming van de ontvanger. De nieuwsbrief wordt eens per kwartaal verzonden en hierin leest u nieuwtjes, tips en informatie over onze bestaande en nieuwe producten en diensten. U kunt de nieuwsbrief te allen tijde opzeggen. Dit kunt u doen via de afmeldlink onderaan de nieuwsbrief of via onze website. Uw e-mailadres wordt voor dit doeleinde bewaard totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen

Wij geven uw persoonsgegevens alleen aan andere bedrijven of instellingen wanneer dat strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst, of als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij vermoeden van een misdrijf).

Cookies

Onze website maakt gebruikt van cookies. Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Wij maken gebruik van cookies zodat u uw gegevens niet steeds hoeft in te vullen en wij u kunnen herkennen bij een volgend bezoek.
Wij gebruiken een cookie van Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Deze informatie wordt gebruikt om statistieken te genereren over het land van herkomst, internetbrowsers, besturingssystemen en andere informatie die ons kan helpen bij het verbeteren van onze websites en dienstverlening. We slaan geen gegevens op die direct aan een klant of bezoeker kunnen worden gekoppeld.
U kunt via uw browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige onderdelen van onze website werken dan niet goed meer.

Beveiliging

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Om uw privacy te beschermen, zorgen wij daarom voor passende beveiliging in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens

Voor vragen over onze privacyverklaring of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via info@quivercloud.com en per telefoon op +(31)20 2444676. U kunt ons ook een verzoek toesturen om uw persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Daarnaast kunt u een verzoek indienen om een gegevensexport op te vragen voor gegevens die wij met uw toestemming gebruiken, of gemotiveerd aangeven dat u de verwerking van persoonsgegevens door ons wil laten beperken. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terug vinden in de instellingen van uw browser. Indien de gegevens niet kloppen, kunt u ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

Klacht indienen

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wanneer een wijziging van onze privacyverklaring nodig mocht zijn, dan vindt u op deze pagina altijd de meest recente informatie. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen om wijzigingen ook apart aan te kondigen door een e-mail te sturen naar het e-mailadres dat gekoppeld is aan uw account.